Background Image

ค่าเข้าชมเมืองมัลลิกา

ประเภทบัตร ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) ราคาปกติ (เด็ก/ผู้สูงอายุ)
ค่าบัตรเข้าชม 250 120
บัตรเข้าชม + "ชุดไทยมาตรฐาน" 450 350
บัตรเข้าชม + รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) 500 350
บัตรเข้าชม + รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) + "ชุดไทยมาตรฐาน" 700 550
บัตรเข้าชม + แพ็คเกจกินทั่วเมือง 750 600
บัตรเข้าชม + แพ็คเกจกินทั่วเมือง + "ชุดไทยมาตรฐาน" 950 750

* เด็กสูง ต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี / สูงระหว่าง 100 - 130 ซม.- ราคาเด็ก / ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

ซื้อตั๋วออนไลน์

ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ

ฝ่ายขายและการตลาด
โทร : 034-540884-86
Email : sales2@mallika124.com
LINE : @mallika_124
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ได้ทุกวัน

โปรโมชั่น

บัตรเข้าชม + รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์)
450 บาท / ท่าน

บัตรเข้าชม + รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) + "ชุดไทยมาตรฐาน"
600 บาท / ท่าน

หมายเหตุ:
* อาหารกลางวันให้บริการเวลา 11.00 -14.00 น. (บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

* เฉพาะซื้อตั๋วออนไลน์เท่านั้น *

ซื้อตั๋วออนไลน์

แพ็คเกจกินทั่วเมือง

บัตรเข้าชม + แพ๊คเกจกินทั่วเมือง
645 บาท / ท่าน

บัตรเข้าชม + แพ๊คเกจกินทั่วเมือง + "ชุดไทยมาตรฐาน"
795 บาท / ท่าน

หมายเหตุ:

* ไม่รวมสินค้านำกลับบ้าน ไม่รวมของฝากของที่ระลึก ไม่รวมน้ำอัดลม
  ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
* ลูกค้าสามารถทานบุฟเฟ่ต์ได้ด้วย ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 - 14.00 น. เท่านั้น

* เฉพาะซื้อตั๋วออนไลน์เท่านั้น *

ซื้อตั๋วออนไลน์